Presentatie afbeelding
Duurzaamheidscore sociaal-cultureel
Gemeente OisterwijkRegio Midden-Noord-Brabant
Woonomgeving6852
Onderwijs6049
Economische participatie5845
Gezondheid5552
Kunst en cultuur5038
Veiligheid4846
Maatschappelijke participatie4845