Presentatie afbeelding
Duurzaamheidscore sociaal-cultureel
Gemeente GeertruidenbergRegio West-Noord-Brabant
Veiligheid5644
Kunst en cultuur5644
Onderwijs5648
Economische participatie5144
Gezondheid4956
Maatschappelijke participatie4244
Woonomgeving3950