Presentatie afbeelding
Duurzaamheidscore sociaal-cultureel
Gemeente NoordwijkRegio Agglomeratie Leiden en Bollenstreek
Woonomgeving5958
Onderwijs5860
Economische participatie5548
Gezondheid5260
Veiligheid5046
Maatschappelijke participatie4749
Kunst en cultuur3246