Presentatie afbeelding
Duurzaamheidscore sociaal-cultureel
2017
Onderwijs63
Gezondheid60
Economische participatie60
Woonomgeving59
Veiligheid51
Maatschappelijke participatie48
Kunst en cultuur33